Enschede Energie heeft een ledenraad van 8 betrokken personen. Wij zijn een coöperatieve vereniging, waarbij leden invloed hebben op de koers van onze vereniging. Het is juist daarom belangrijk om een goede betrokkenheid van de leden te hebben met daarbij een nauwe band tussen een ledenraad en het bestuur. Deze ledenraad fungeert als een vertegenwoordiging van onze leden en kun je vergelijken met de gemeenteraad. Deze ledenraad is de Algemene Vergadering en krijgt daarmee ook belangrijke taken binnen onze coöperatie op het gebied van beleid en financiën. De benoeming van het bestuur gebeurt ook door de ledenraad.

Heb je een vraag aan de Ledenraad, stuur hen dan een e-mail naar ledenraad@enschede-energie.nl

De ledenraad van Enschede Energie kent een Huishoudelijk Reglement. Deze kun je hier downloaden.