Enschede Energie en Twente Milieu gaan live!

Doe mee en ontvang minimaal 4% rente met uw deelname

Enschede Energie realiseert nu haar eerste zonnestroominstallatie op de daken van Twente Milieu. Op drie verschillende daken worden de panelen gelegd die tezamen een gemiddelde jaaropbrengst hebben van 200.000 kWh (gelijk aan het stroomverbruik van gemiddeld zo’n 65 huishoudens). De eerste stroom afkomstig van de 840 zonnepanelen wordt opgewekt in januari 2018. Twente Milieu dekt hiermee ca. 40% van haar eigen stroomverbruik.

Een deel van de inkomsten van de stroomproductie gaat naar de deelnemers. U kunt vanaf nu meedoen in dit project en daarmee een aantrekkelijk rendement van minimaal 4% rente op uw inleg ontvangen. Naast het ontvangen van rente, werken deelnemers ook mee aan een duurzamere samenleving in Enschede. Door mee te doen aan dit project levert u een bijdrage aan het milieu. De totale besparing over het eerste jaar op de uitstoot van schadelijke CO2 bedraagt ca. 119.000 kg.

 Hoe kunt u deelnemen in dit project?

De investering is éénmalig. Van de totale investering wordt het gehele project gefinancierd en de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud en verzekering.

Er zijn voor dit project door Enschede Energie 400 certificaten beschikbaar gesteld. Elk certificaat heeft een nominale waarde van 100 euro. De looptijd van het project bedraagt maximaal 15 jaar. De eerste 7 jaar wordt de 4% rente uitgekeerd. In de 8 jaar daarna wordt naast de rente ook uw inleg in jaarlijkse delen uitgekeerd. Bij het aangaan van deelname wordt u ook lid van Enschede Energie. De lidmaatschapskosten bedragen 10 euro per jaar.

Hoe dit verloopt wanneer u 20 certificaten koopt met totale waarde 2.000 euro, kunt u in onderstaande tabel zien:

Een bijbehorend certificatenreglement is hier te vinden.

Het deelnameformulier kunt u hier downloaden. Hiermee kunt u aangeven voor hoeveel certificaten u wilt deelnemen in dit project. U wordt verzocht het ingevulde formulier retour te sturen naar info@enschede-energie.nl

Er zijn nog een aantal certificaten beschikbaar. De inschrijftermijn voor het Twente Milieu-project loopt tot en met 26 januari 2017. We streven dat alle beschikbare certificaten dan gereserveerd zijn.

 

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op via e-mailadres: info@enschede-energie.nl