Wij geven Enschede energie

Inwoners van Enschede werken samen aan een duurzame toekomst. Wij, de leden van coöperatie Enschede Energie, wekken samen groene energie op. Want samen staan we sterker en zorgen we voor betaalbare, duurzame energie voor alle Enschedeërs.

Wij zijn een groep gedreven Enschedeërs die wil bijdragen aan de ambitie Enschede te verduurzamen. Coöperatie Enschede Energie is een initiatief ontstaan uit zes Enschedese buurt- en wijkgroepen. De coöperatie is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Wij willen via Enschede Energie | om actief zijn om onze wijken en stad duurzamer te maken.

We startten de coöperatie in 2016 met 12 gedreven teamleden. Het doel was zo snel mogelijk bij te dragen aan de verduurzaming. Daarvoor zijn we begonnen van het opwekken van groene stroom. De eerste projecten leveren ondertussen groene stroom. We werken er hard aan om hier binnenkort nieuwe projecten aan toe te voegen en om steeds meer Enschedeërs te voorzien van groene stroom.

Op 31 maart 2016 hebben we gekozen om lid te worden van om | nieuwe energie. Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij dit groenste energiecollectief. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in onze eigen regio. Dat maakt dat we als collectief al 6 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.

Onze mensen

Bestuur

video
Ik geef
enschede energie

Eerlijke energie uit Enschede: goed voor jezelf, goed voor Enschede

Jeroen Jansen

JEROEN JANSEN
Voorzitter

Wonend in wijk Bolhaar
Gepensioneerd planoloog

Jeroen Jansen is één van de initiatiefnemers van Enschede Energie. Het begint voor hem met een actie voor zonnepanelen in Bolhaar. Aangrenzende wijken melden zich en het wordt voor hem te groot. Hij organiseert in december 2015 een bijeenkomst met zes buurtorganisaties uit de stad die aan de slag willen met duurzame energie. : Naast Duurzaam Bolhaar zijn dat Beien, Boekelo, Horstlanden-Veldkamp, Groene wijk Enschede en Buurtenergie Enschede Zuid.

Zij richten in juni 2016 Enschede Energie op: een coöperatie van, voor en door Enschedeërs.
“Niet wijzen naar anderen of naar de overheid, maar zelf in actie komen,” is reden voor Jeroen Jansen zich hiervoor in te zetten. “Ik heb er de tijd voor en voel me te jong om niks te doen.”

Hij prijst zich gelukkig met de groep enthousiaste mensen waarmee hij in Enschede Energie samenwerkt. “Ik doe het met veel lol, en het geeft mij zelf energie. We hebben grote ambities maar willen de coöperatie stap voor stap uitbouwen.” 

video
Ik geef
enschede energie

Samen komen we nu in de doe-fase.

Gert-Jan Beimers

GERT-JAN BEIMERS
Penningmeester

Wonend in Zuid Esmarke (buitengebied)
Voormalig accountant, nu adviseur bedrijven, overnames etc.
Vrijwilliger bij diverse organisaties

Sinds het voorjaar van 2017 is Gert-Jan Beimers actief voor Enschede Energie. Voor een buurman, een varkenshouder, onderzoekt hij in die periode de mogelijkheden voor met name zonnepanelen en komt zo bij de coöperatie terecht. Gezien zijn achtergrond wordt hij al snel gevraagd als penningmeester. Beimers zegt ‘ja’, hij verdiept zich de afgelopen jaren al steeds meer in duurzaamheid en ziet Enschede Energie als een lokale partij die concrete stappen wil zetten.
Dat spreekt aan.

Nu de organisatie op poten staat, volgt de uitvoerende fase: locaties voor zonnepanelen vinden, offertes maken, contracten opstellen, financiering regelen en certificaten uitgeven.
“We komen nu in de doe-fase.”

video
Ik geef
enschede energie

Omdat ik een duurzame stad wil voor mijn kinderen en kleinkinderen

Ruud Mulder

RUUD MULDER
Vice-voorzitter

Inwoner Helmerhoek
Gepensioneerd ondernemer in de itc-sector
Hobby’s: hardlopen, fotografie

Ruud Mulder is een van de initiatiefnemers van Enschede Energie. Hij bezoekt de bijeenkomst van de gemeente, in december 2015, over ‘Enschede wekt op’, waar zo’n 300 belangstellenden op af komen.

Daar ontmoet hij medestanders die iets willen doen op het gebied van duurzaamheid. Een kerngroep van 12 mensen besluit een lokale energiegroep op te zetten. Na veel overleg, besprekingen en onderhandelingen met vele partijen is hij blij dat Enschede Energie nu concrete stappen kan zetten.

“We moeten nu echt de slag maken, leden kunnen nu afnemers van stroom worden die in onze eigen stad duurzaam wordt opgewekt.”

video
Ik geef
enschede energie
Niels van Elk

Niels van Elk
Vice-voorzitter

Zeebioloog en werkzaam in een dierenartspraktijk

Ik denk dat de uitdaging voor onze en de komende generatie het verduurzamen van onze moderne levenswijze is. De generatie voor ons moest het land opbouwen op de puinhoop die de Tweede Wereldoorlog had veroorzaakt. Ze is daar door harde arbeid wonderwel in geslaagd en heeft ons een zeer welvarende samenleving nagelaten.

Ik zie het als onze taak om ervoor te zorgen dat de welvaart aanhoudt en dat ze in de toekomst niet meer ten koste gaat van de natuur, de schaarse hulpbronnen of de mogelijkheden van de generaties na ons. Door me in te zetten voor Enschede Energei hoop ik mijn bescheiden bijdrage aan dit ideaal te kunnen leveren. Daarnaast is dit leuk werk waarbij je met vele aspecten van onze samenleving en vele verschillende bewoners in aanraking komt.

video
Ik geef
enschede energie
Simone Dobbelsteen

SIMONE DOBBELSTEEN
Bestuurslid

Ontwikkelmanager en strategisch adviseur bij de gemeente Enschede

Als inwoner van het buitengebied (de Broekheurne) én als fietser, wandelaar en hardloper geniet ik graag van de natuur. Ik maak me grote zorgen over de gevolgen die klimaatverandering en milieuvervuiling zullen hebben op onze directe leefomgeving. Het frustreert me dat overheden en organisaties nog zo weinig doen om de opwarming van de aarde te beperken en verstandiger om te gaan met al het mooie wat onze aarde te bieden heeft, maar ik hoop dat dat de komende jaren verandert.

Vanuit mijn overtuiging dat alle kleine beetjes helpen, probeer ik zelf zo milieuvriendelijk mogelijk te leven en wil ik met veel enthousiasme bijdragen aan de lokale energietransitie als bestuurslid van Enschede Energie.

video
Ik geef
enschede energie
Jan Pipers

JAN PIPERS
Bestuurslid

Heeft een varkensboerderij in de Esmarke

Met mijn vrouw, twee zoons en een dochter woon ik in het mooie buitengebied van de Esmarke. Samen runnen wij een agrarisch familiebedrijf: varkenshouderij en akkerbouw.

Als boer word je misschien wel als geen ander geconfronteerd met verandering van klimaat. Oplossingen die moeten leiden tot het verminderen van de nadelige effecten op ons klimaat zullen de agrarische sector ook raken. Ik ben van huis uit nogal positief ingesteld en mijn motto is: verbeter de wereld begin bij jezelf. Er liggen bij ons zonnepanelen op het dak van het bedrijf, het begin is er!

Als bestuurslid wil ik mij samen met andere bestuursleden er voor inzetten, dat de groene energieproductie in Enschede een succes wordt. Het nastreven van weinig nadelige effecten voor onze mooie omgeving in Enschede vind ik een belangrijk aspect.

Werkgroepen

video
Ik geef
enschede energie
Mart Morskieft

MART MORSKIEFT
Actief voor Marketing en Communicatie

video
Ik geef
enschede energie
Rob Storck

ROB STORCK
Rob ontwerpt en rekent aan de zonnedaken

video
Ik geef
enschede energie
Gerrit Meutstege

GERRIT MEUTSTEGE
Gerrit is onze aanjager van duurzaamheid in het Enschedese buitengebied

video
Ik geef
enschede energie
Joris van Staaden

JORIS VAN STAADEN
Projectleider van de zonnepaneelprojecten

video
Ik geef
enschede energie
Annemarie Dedden

ANNEMARIE DEDDEN
Actief als redacteur en tekstschrijver voor Marketing & Communicatie.

video
Ik geef
enschede energie
Auke Reitsma

AUKE REITSMA
Auke houdt zich bezig met de website en het verbeteren daarvan.

video
Ik geef
enschede energie

Samen maken we Enschede duurzamer

Pieter van der Woude

PIETER VAN DER WOUDE
Werkzaam in de werkgroep Projecten

video
Ik geef
enschede energie
Han Hannink

HAN HANNINK
Als vrijwilliger werkzaam in de werkgroep Projecten

video
Ik geef
enschede energie

De kennis uit dit vrijwilligerswerk maakt mij rijker

Marieke van der Heijden

MARIEKE VAN DER HEIJDEN
Actief op het gebied van werving en enthousiasteling in haar wijk

video
Ik geef
enschede energie
Anja Gerritsen

ANJA GERRITSEN
Als vrijwilliger werkzaam in de werkgroep Administratie

video
Ik geef
enschede energie
Yasmin Haidar

YASMIN HAIDAR
Als vrijwilliger werkzaam in de werkgroep Administratie

Raad van Commisarissen

OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN ENSCHEDE?

Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Hiermee blijf je op de hoogte van onze activiteiten, onze komende projecten en
andere duurzame ontwikkelingen in Enschede.