Privacy Statement

1    Bescherming Persoonsgegevens

Enschede Energie vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van hen worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Enschede Energie houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verdere privacywetgeving.

De medewerkers van de coöperatie Enschede Energie verwerken verschillende persoonsgegevens in het kader van communicatie en administratiedoeleinden. Sommige gegevens worden ook dor andere organisaties verwerkt. Met deze organisaties is een verwerkersovereenkomst gesloten om onder andere exact vast te leggen welke gegevens worden verwerkt en dat hier op nette wijze, conform de AVG, mee om wordt gegaan.

In dit statement is te vinden welke gegevens Enschede Energie verzamelt en wat hiermee wordt gedaan. Dit statement geldt voor websitebezoekers, ontvangers van de nieuwsbrief, aanstaande leden, huidige leden en ex-ledeen.

2    Momenten waarop persoonsgegevens worden verzameld

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en op een juiste wijze onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden op een aantal momenten persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt bij: aanmelding als lid, bij sommige contactmomenten (telefonisch, email en in persoon) en  website bezoek

3    Type persoonsgegevens

Wij leggen de volgende gegevens vast: voornaam en achternaam, email adres, telefoonnummer, adres, datum bekend bij de coöperatie en betaalgegevens. Vanzelfsprekend worden niet in iedere situatie alle bovenstaande persoonsgegevens opgeslagen. Bij deelnemers in projecten is voor identificatiedoeleinden ook een kopie van het ID-bewijs benodigd. Voor het aangaan van een energiecontract is het soms nodig om naar het energieverbruik en eventuele meterstanden te vragen.

4    Gebruik/verwerking van persoonsgegevens

Enschede Energie kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 1. Leden- en projectadministratie
 2. Het informeren van onze klanten indien dit nodig is
 3. Het versturen van nieuwsbrieven met aanbiedingen, projectinformatie, nieuwe services, nieuws en tips
 4. Identificatiedoeleinden bij het aangaan van overeenkomsten
 5. Correct adviseren over een af te sluiten energiecontract

5    Samenwerkingen met derden / Register van verwerkings-activiteiten

Wij werken samen met een aantal instellingen en organisaties om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met deze partijen wisselen wij daarmee tevens persoonsgegevens uit:

 1. =OM, de energieleverancier die voor onze coöperatie gas en stroom levert
 2. Adviesorganisaties op het gebied van duuzaamheid via de Enschede Energie-bus
 3. Marketing-, sales, ICT- en webbureaus;

6    Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Enschede Energie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarbij maakt Enschede Energie een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten conform de privacywetgeving.

De bewaartermijn voor uw gegevens is bij ons nooit langer dan zeven jaar. Het bewaren van de gegevens is nodig om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen.

7    Uw rechten

Iedere betrokkene, dit is een persoon waarvan persoonsgegevens worden verzameld (bijvoorbeeld een klant), heeft het recht om aan Enschede Energie te vragen of er persoonsgegevens van hem/ haar worden verwerkt. Als dit het geval is staat de betrokkene in zijn/ haar recht om, ten opzichte van de bij Enschede Energie bekende persoonsgegevens, van de volgende zaken gebruik te maken

 1. Het inzien van welke gegevens bij ons bekend zijn;
 2. Het wijzigen van foutieve gegevens;
 3. Het verwijderen van gegevens, indien dit niet conflicteert met wettelijke verplichtingen;
 4. Het beperken van welke gegevens worden verwerkt;
 5. Kennis krijgen van verwijdering of beperking van verwerking;
 6. Het overdragen aan derden van gegevens, in een gangbare vorm van ons ontvangen;
 7. Bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming;
 8. Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming indien dit hem of haar in aanmerkelijke mate treft (bijvoorbeeld in het geval van rechtsgevolgen).

8    Wijzigingen

De Coöperatie Enschede Energie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. De meest recente versie zal te allen tijden beschikbaar zijn op onze website www.enschede-energie.nl

9     Contact

Indien u vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, het privacy statement of andere zaken rondom privacy kunt u contact opnemen met onze Privacy Compliance Officer: Pieter van der Woude via info@enschede-energie.nl

OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN ENSCHEDE?

Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Hiermee blijf je op de hoogte van onze activiteiten, onze komende projecten en
andere duurzame ontwikkelingen in Enschede.