Over Enschede Energie

Enschede Energie is een duurzaamheidscoöperatie. We zijn een vereniging van, voor en door Enschedeërs. Samen zetten we ons actief in voor een duurzame toekomst van Enschede. Jij kunt als lid ook meehelpen door je aan te sluiten bij een energieproject bij jou in de buurt! Door je aan te sluiten als buurtaandeelhouder, maak je het samen met ons mogelijk duurzame energie op te wekken. Omdat we een coöperatieve vereniging zijn, deel jij als lid mee in de financiële opbrengsten van de energieprojecten.

We organiseren deze projecten met de coöperatieve regeling Subsidie Collectieve Energieopwekking (SCE). Wil je meer informatie over hoe we met de SCE onze energieprojecten realiseren, kijk dan op onze Veelgestelde vragen-pagina

Hoe werkt het?

  1. Je bent of wordt lid van Enschede Energie voor slechts €10,- per jaar.
  2. Je schrijft je in via dit aanmeldformulier. Per energieproject mag één keer per adres ingeschreven worden. Wel kan je aan meerdere projecten meedoen in jouw gebied. Bij de zonneparken kan je twee keer per adres meedoen omdat hier sprake is van meerdere percelen. We geven mensen die zich voor een eerste buurtaandeel inschrijven voorrang. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen mee laten doen.
  3. Je wordt door Enschede Energie gekoppeld als deelnemer aan een lokaal energieproject bij jou in de buurt aan de hand van je postcode.
  4. Door je deelname krijg je als buurtaandeelhouder 15 jaar lang een winstdeel van €50,- per jaar uitgekeerd. Je krijgt nog eens jaarlijks €50,- extra als je energie afneemt van om | nieuwe energie en dit het eerste energieproject is waaraan je deelneemt.
  5. Je legt eenmalig €50,- in om deel te nemen aan een energieproject. In het eerste jaar wordt de eenmalige inleg (€50,-) voor je deelname verrekend met het jaarlijkse winstdeel. Je betaalt in feite dus niks, behalve het lidmaatschapsgeld. Vanaf het 2e jaar ontvang je 14 jaar lang €50,- per jaar. (of €100,- voor je eerste buurtaandeel als je energie afneemt bij om | nieuwe energie)

Tabel beschikbare zonneprojecten per postcode

Wil je weten of je mee kunt doen, kijk in de onderstaande tabel en schrijf je vervolgens in via het inschrijfformulier onder de tabel.

In welk gebied woon je? Zonneprojecten beschikbaar Aantal deelnemers benodigd Huidig aantal ingeschreven deelnemers Profiteren vanaf…
Alle postcodes in Enschede Op dit moment nog geen zonnestroomproject beschikbaar 11 op wachtlijst voor nieuw zonnestroomproject

Update tabel 24-04-2024

De inschrijving gebeurt op basis van aanmeldvolgorde. Is er nu geen energieproject voor jouw postcode beschikbaar? Schrijf je dan alsnog in! We plaatsen je dan op een wachtlijst. Zodra we aan de slag gaan met nieuwe projecten, word je direct aan een beschikbaar nieuw project gekoppeld. Je krijgt hiervan een bevestiging per e-mail.

Meedoen met een tweede energieproject?

In het aanmeldformulier hieronder kan je aangeven dat je graag mee wil doen aan een tweede project. Vink je dit aan? Dan zetten we je op een aparte interesselijst. Bij nieuwe zonnestroomprojecten willen we eerst iedereen de kans geven om met één project mee te doen. Als iedereen die kans heeft gehad en we nog deelnemers nodig hebben, pakken we deze interesselijst erbij. Je kunt dan automatisch gekoppeld worden aan dit nieuwe project. Over deze extra deelname ontvang je dan van ons een bevestiging.

Aanmeldformulier voor een Buurtaandeel

Vul hieronder je rekeningnummer en tenaamstelling in. Deze hebben we nodig om het jaarlijkse voordeel aan je uit te keren.

Stap je over naar onze energieleverancier om | nieuwe energie, dan profiteer je van een hoger voordeel van €100,- per jaar in plaats van €50,- per jaar (geldig voor het eerste zonnestroomproject waaraan je meedoet). Je dient aan te melden via het aanmeldformulier van om | nieuwe energie. Klik hier (link opent in een nieuw venster) om een prijsopgave te ontvangen en vervolgens aan te melden.

Let op! Bij deze prijsopgave is niet het voordeel opgenomen. Dit ontvang je van onszelf aan het eind van het eerste deelnamejaar. Via de administratie zijn we op de hoogte of je als deelnemer klant bent bij om | nieuwe energie. Je wordt hier automatisch over geïnformeerd.

Je wordt geïnformeerd zodra we je mogelijk aan een tweede zonnestroomproject kunnen koppelen.
Hoe ben je met ons in contact gekomen?
Vul hieronder een willekeurig getal van twee cijfers in om te bewijzen dat je een mens bent.

Indien je nog geen lid bent, word je via dit inschrijfformulier lid van de coöperatie. Je geeft hierbij toestemming voor een jaarlijkse automatische incasso voor de lidmaatschapsbijdrage van €10,-. We innen deze kosten op of rond 10 januari.

 

 

Hoe kunnen we 15 x €50 uitkeren voor een inleg van 1 x €50?

We maken als duurzaamheidscoöperatie gebruik van de regeling “Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking”. Dit is een regeling waarbij we een gegarandeerd minimum tarief voor onze stroomopwek krijgen. Als de marktprijs voor stroom lager is dan dit minimum krijgen we van het Rijk een stukje subsidie als aanvulling tot dit minimumbedrag. Hierdoor weten we zeker dat onze opbrengsten niet lager worden dan dat bedrag. Zo kunnen we onze projecten financieel degelijk en verantwoord opzetten en loop jij als deelnemer geen risico.
De voorwaarde om gebruik te maken van deze subsidieregeling is dat we deelnemers zoeken in de buurt bij het betreffende energieproject. Dit doen we door buurtaandelen uit te geven.

We zijn een coöperatie zonder winstoogmerk, maar met het maatschappelijke doel om Enschede samen met inwoners te verduurzamen. Daarom verdelen we een groot deel van onze winst onder
leden die meedoen met een buurtaandeel of met certificaten.

De financiering van onze duurzame energieprojecten is als volgt opgebouwd:

1 á 2%   Inleg van Buurtaandeelhouders

18 á 19%   Inleg van Certificaathouders

80%   Lening met gunstig rentepercentage via EnergieFonds Overijssel

Omdat slechts een klein, maar belangrijk deel van onze financiering afkomstig is van de buurtaandelen, kunnen we jou als buurtaandeelhouder veel terug geven uit de opbrengst. Ben je klant bij om | nieuwe energie? Dan kunnen we je zelfs €100,- per jaar uitkeren voor je eerste deelname als buurtaandeelhouder. Dit omdat we van om | nieuwe energie een bijdrage per klant ontvangen. Deze geven we direct door aan jou.