FAQ Collectieve Zonnedaken

Hoe kan ik nu meedoen met een collectief zonnedak?

Enschede Energie is bezig met de ontwikkeling van diverse collectieve zonnedaken. Als er één gelanceerd wordt, laten we het weten via de site. Klik op deze pagina om te zien of er een collectief zonnedak beschikbaar is en om vervolgens mee te doen.

Wat is de Regeling Verlaagd Tarief?

We hanteren de volgende definitie:

Huishoudens die zich verenigen in een Coöperatie, die investeert in productie van groene stroom in hun postcodegebied hoeven 15 jaar lang over de eerste 10.000 kWh per jaar geen energiebelasting en BTW (12 cent) te betalen over hun aandeel in de via de coöperatie opgewekte groene stroom

Deze regeling is door de overheid opgesteld voor mensen die geen panelen kunnen of willen plaatsen op hun eigen woning, of die wel panelen hebben maar daarmee niet alle stroom opwekken die ze verbruiken. Voor een kleine inleg ben je lid van de coöperatie en kun je tot 4 cent per kWh korting ontvangen. Dit noemen we het ‘Op Rozen’-concept. We passen dit concept om deelname zo laagdrempelig mogelijk te maken.

Wat levert mijn deelname met de Regeling Verlaagd Tarief op?

Bij deelname aan het project kun je profiteren van een korting van 4 cent op je energierekening en dat 15 jaar lang! Daarnaast draag je ook bij aan een beweging waarin burgers eigenaar zijn van de installaties waarmee groene energie wordt geproduceerd en dus ook beslissen waar en hoe geproduceerd wordt. Behalve de lasten ook 100% de lusten van groene energie.

Hoe wordt die korting bepaald?

Bij het lokaal opwekken en afnemen volgens de postcoderoosregeling geldt er een totaal voordeel van 12 cent per kWh.
In ons concept (het Op Rozen Concept) dragen de leden van de wettelijke korting, in 2019 12 cent incl. btw per kWh, een deel af aan de coöperatie voor betaling van exploitatielasten om de zonnepanelen op bedrijfsdaken te kunnen leggen (met name rente en aflossing van de voor 99% met leningen gefinancierde investeringen). Als je als lid stroom afneemt van ons eigen energiebedrijf om | nieuwe energie draag je daarvan 8 cent af, als je bij een ander energiebedrijf klant blijft is 9 cent. Voor jou blijft er dan een direct voordeel per kWh over van resp. 4 en 3 cent per kWh.

Wat kost het om mee te doen?

Om lid te worden betaal je per jaar lidmaatschapskosten van 10 euro en éénmalig een kleine inleg: de hoogte wordt berekend op basis van de hoeveelheid energie die je verwacht af te nemen. Is het verbruik nu bijvoorbeeld 3.000 kWh, dan mag je voor maximaal 2.700 kWh (90%) mee doen, en betaal je éénmalig € 27,-. Dit verrekenen we met de korting over het eerste jaar. Dus je betaalt pas voor het lidmaatschap als het voordeel van het lidmaatschap gerealiseerd is. En je verdient je eenmalige bijdrage al in het eerste jaar terug, om daarna nog 14 jaar lang te besparen! Mocht je om welke reden dan ook dus niet meer mee kunnen doen na x jaar, dan is het ‘verlies’ dat je geen korting meer heeft.

Hoe zit dat nu met die 90% van het stroomverbruik?

Je krijgt korting over het aantal kWh dat met je aandeel in de coöperatie wordt opgewekt. Dat aandeel is het procentuele aandeel in de coöperatie. Als er drie leden zijn met resp. een inleg van € 20, € 30 en € 50, dan is hun aandeel resp. 20%, 30% en 50%. Als de productie in enig jaar 11.000 is dan krijgt elk lid over 2.200, 3.300 en 5.500 kWh korting.

Op grond van de Regeling verlaagd tarief is de korting beperkt tot je eigen stroomverbruik (en gemaximeerd op 10.000 kWh per jaar). De coöperatie als totaal kan dus ook alleen over de geproduceerde stroom energiebelasting ontvangen voor zover dat door haar leden verbruikt wordt. Voor de coöperatie is het daarom belangrijk dat de leden als totaal meer stroom verbruiken dan de coöperatie produceert. De gewenste verhouding tussen productie en totaal verbruik is 90 : 100. Bij wijze van voorbeeld: als we 90.000 kWh met een zonnepaneleninstallatie denken te gaan produceren, dan investeren we pas als we een zodanig aantal nieuwe leden hebben dat die met elkaar ongeveer 100.000 kWh volgens hun opgave bij de aanmelding als lid hebben opgegeven.

Het aandeel in de coöperatie van ieder lid wordt in principe bepaald door de eenmalige inleg van 1 cent per kWh. Omdat we er op mikken dat de leden over tenminste 90% van hun stroomverbruik van de korting profiteren, laten we hen ook slechts over 90% van het door hen opgegeven stroomverbruik inleg betalen.

Die 90% verbruik waarvoor de korting geldt is wat ons betreft een minimum: de productie is voorzichtig geraamd, zodat het in de praktijk eerder mee dan tegen zal vallen. Bovendien hanteren we veilige marge in onze financiële begroting, zodat de Algemene Ledenvergadering in principe kan besluiten de korting per kWh in enig jaar iets te verhogen.

Kan ik wel meedoen?

Een belangrijke voorwaarde is dat je in het postcodegebied woont, waar een zonnedak gerealiseerd wordt. Momenteel zijn we in elk gebied in Enschede bezig met een project, of gaan we in de toekomst starten. Je kunt dus meedoen ongeacht waar je woont in Enschede.

Zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers kunnen in dit gebied meedoen. Enige voorwaarde is dat je een kleinverbruik aansluiting hebt (aansluiting met een doorlaatwaarde van maximaal 3*80 Amp) en een eigen energierekening hebt. Als je energie wordt verrekend in de huurprijs kun je helaas niet meedoen.

Wat is de rol van om | nieuwe energie bij deze regeling?

De stroom die wij opwekken verkopen we als coöperatie aan om. Zij leveren het vervolgens aan de leden van de coöperatie en verzorgen ook de facturatie en administratie. De coöperatie is zelf geen energieleverancier, daarvoor is een leveringsvergunning nodig. om | nieuwe energie heeft deze vergunningen en treedt namens ons op als energieleverancier. Ze zijn door de Consumentenbond de afgelopen jaren uitgeroepen tot de meest groene energieleverancier.

Net als Enschede Energie is om een coöperatie, waar Enschede Energie lid van is en mede-eigenaar. Indirect zijn de leden van Enschede Energie dus mede-eigenaar van om. Je kunt klant blijven bij je eigen energieleverancier. Maar voor jou als klant en ons als coöperatie is het aantrekkelijker als je energie afneemt van om | nieuwe energie. Je ontvangt namelijk alleen dan 4 cent korting per kWh.

Waarom zou ik overstappen naar om | nieuwe energie?

We zien graag dat je overstapt naar om | nieuwe energie. Want zo help je het groenste coöperatieve energiebedrijf van Nederland, waar wij samen met 40 andere lokale energiecoöperaties ook lid van zijn, groot te worden en schaalvoordelen te behalen die we kunnen vertalen in nog lagere tarieven.

Overstappen is zowel administratief als financieel aantrekkelijk. Je ontvangt 4 cent korting per kWh. Stap je niet over naar om | nieuwe energie, dan missen we de jaarlijkse bijdrage van om | nieuwe energie voor het aanbrengen van klanten. Bovendien hebben we dan extra administratiekosten. Om die reden hebben leden die geen klant van om | nieuwe energie zijn 1 cent minder voordeel per kWh.

Krijg je bij alle energieleveranciers korting als je deelneemt?

Vrijwel alle (grote) energieleveranciers passen de Regeling Verlaagd Tarief toe. Dit zijn:

– Anode Energie
– Budget Energie
– De Groene Stroomfabriek
– Delta
– Eneco
– Energiedirect.nl
– Energie VanOns
– Engie
– E.on
– Essent
– Greenchoice
– Huismerk Energie
– MAIN Energie
– NLE
– Nuon
– Pure Energie
– Qurrent
– Sepa Green
– Servicehouse
– Vandebron

Als je daar klant bent en niet wil of kunt overstappen, maar wel lid wordt van onze coöperatie, dan krijg je de energiebelasting over het door ons bij dat bedrijf opgegeven aantal kWh bij je jaarafrekening terug.

Een paar leveranciers doen echter (nog) niet mee. De bekendste zijn: Powerpeers, Total en United Consumers. Wil je toch met deze regeling profiteren, dan zul je van energieleverancier moeten veranderen.

Kan ik ook deelnemen als ik zelf zonnepanelen heb?

Als je zelf zonnepanelen hebt, maar niet voldoende opwekt voor je totale stroomverbruik, dan is het ook mogelijk deel te nemen met een collectief zonnedak. In dat geval bepaal je eerst welk deel van het jaarlijks stroomverbruik je nog niet zelf opwekt. Voor 90% van dat netto verbruik kun je dan deelnemen. Verbruik je bijvoorbeeld 4.000 kWh per jaar en wekken je eigen zonnepanelen 3.000 kWh per jaar op, dan kunt je meedoen voor 90% van 1.000 kWh. Dit is ook het aantal kWh dat je in de Salderingsregeling ook netto afrekent met de energieleverancier.

Je kunt ook als coöperatielid participeren in certificaten die beschikbaar gesteld worden bij diverse zonnedakprojecten. Kijk hiervoor bij onze projectenpagina’s of er een mogelijkheid is om deel te nemen.

Doen ze dit al ergens anders?

Jazeker! Tientallen andere coöperaties werken al met de Regeling Verlaagd Tarief. Kijk bijvoorbeeld maar eens op https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven en https://samenom.nl/collectief-om/.

Met het Op Rozen-concept zijn wij één van de eerste coöperaties, in navolging van andere Overijsselse energiecoöperatiesHof van Twente op Rozen en Opgewekt Rijssen, waar je lid kunt worden en mee kunt doen met een kleine bijdrage die je al in het eerste jaar terugverdient.

Wat gebeurt er als ik verhuis uit Enschede?

Als je verhuist binnen het deelnemende postcodegebied, is er niets aan de hand. Wanneer je verhuist naar een postcode die niet in de gemeente Enschede zit, kan het helaas niet langer mogelijk deel te nemen met een collectief zonnedak. We zullen dan de met jouw inleg in de coöperatie geproduceerde stroom verdelen over andere leden of aan een nieuw lid toewijzen. Bij een verhuizing binnen de gemeente Enschede, gaan we na of het mogelijk is in een ander postcodegebied deel te nemen en zo alsnog te profiteren.

Er zijn hier geen kosten aan verbonden en je hoeft hiervoor ook niets te doen, behalve ons een verhuisbericht te sturen. Omdat met ons concept je investering maar een paar tientjes is, die in het eerste jaar al ruimschoots terug is verdiend, verlies je ook niets. Alleen de korting in de nog resterende jaren.

Ben ik ergens voor aansprakelijk als ik lid word?

De coöperatie is een ‘coöperatie U.A’. Dat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. Leden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. De coöperatie is juridisch eigenaar van de zonnestroominstallatie en dus aansprakelijk. Hiervoor is de coöperatie verzekerd. Mocht er zich toch een situatie voordoen waarin de schade aan de panelen niet verzekerd is (in geval van onverzekerde situaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan oorlog of natuurramp), dan stopt het project. In dat geval zijn de leden enkel het lidmaatschapsgeld van een paar tientjes kwijt, maar dat verdient je normaal gesproken in het eerste jaar al terug.

Het risico bestaat dat de energiebelasting en de stroomprijzen allebei dalen en we daardoor een lager bedrag aan korting dan de 4 of 3 cent kunnen betalen. Dan moet de prijs wel met meer dan 2 cent dalen. Dit is niet de verwachting. Mocht onze marge per kWh met meer dan 2 cent dalen, dan blijf je financieel voordeel houden. Alleen kan dat dan wat lager zijn.

Wanneer loont het om over te stappen naar om | nieuwe energie?

Vergelijk je nieuwe aanbiedingen met het aanbod van Enschede Energie | om, dan is het bijna altijd voordeliger stroom van ons te betrekken. Met deelname aan de regeling verlaagd tarief ontvang je 4 cent per kWh korting, bij andere energieleveranciers is dat 3 cent per kWh vanwege de extra administratieve handelingen die we moeten uitvoeren.
Wanneer je twijfelt of denkt dat het niet zo is, stuur ons een e-mail, om zeker te weten dat je appels met appels hebt vergeleken. Wij bekijken dat gratis voor je. Voor jou en ons zou het jammer zijn als je onnodig een besparing laat liggen.

Ik zie op mijn energierekening al een energiebelastingkorting staan, hoe zit dat?

Dit is de heffingskorting (ook wel ‘vermindering energiebelasting’). De Belastingdienst meldt daarover: ‘Wij zien een deel van het energieverbruik als basisbehoefte. Daarom verminderen wij de energiebelasting met een bedrag per jaar per elektriciteitsaansluiting. De vermindering geldt alleen voor onroerende zaken met verblijfsfunctie (zoals een huis of kantoor).’

In 2019 is het bedrag van de heffingskorting € 257,54 exclusief btw. Voor 2020 is dit bedrag € 435,68 exclusief btw. Deze heffingskorting staat los van de korting die u ontvangt met deelname aan onze coöperatie. Je ontvangt bij deelname dus beide kortingen.

Waar kan ik nog meer informatie over de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting vinden?

In de Wet belastingen op milieugrondslag (artikelen 59a, 59b en 59c), de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag (artikelen 19a en 19b) en het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (artikel 21b).

Op de site van de Belastingdienst is een handboek milieubelastingen te vinden. Scroll naar hoofdstuk 7.8 voor meer informatie.

Zit ik er 15 jaar aan vast?

Ja, je zit 15 jaar vast aan elk jaar korting. Want zo is het: vanaf het eerste jaar betaal je door mee te doen minder voor de afgenomen energie via een eerste inleg. En je hebt de vrijheid om in die 15 jaar ook te wisselen van energieleverancier op voorwaarde dat die meedoet met de Regeling Verlaagd Tarief. Vrijwel alle energieleveranciers ondersteunen de postcoderoosregeling. We zien dan ook geen reden waarom je ‘van het lidmaatschap af wil’. Je betaalt tenslotte maar één keer een eerste inleg. Als je wel een reden denkt te weten: stuur ons een e-mail

Is de politiek niet het grootste risico voor toepassing van deze regeling?

De politiek heeft de meeste invloed op het voordeel dat leden van ons soort energiecoöperaties hebben. Het is niet waarschijnlijk dat de energiebelasting, meest bepalend voor ons voordeel als coöperatie, sterk verlaagd gaat worden. In 2019 is het tarief met 0,7 cent incl. btw per kWh verlaagd, onder gelijktijdige verhoging van de energiebelasting op gas. Het ziet er niet naar uit dat die in 2020 verder verlaagd gaat worden, want het kabinet heeft in reactie op de concept-afspraken van het Klimaatakkoord enkel opdrachten gegeven tot het uitzoeken van wijzigingen in het tarief energiebelasting na 2020.
Onlangs heeft minister Wiebes laten weten dat de salderingsregeling pas in 2023 afgebouwd gaat worden. Eerder was afschaffing per 2020 voorzien. Daarmee is het niet waarschijnlijk dat het belastingvoordeel per kWh voor leden van postcoderooscoöperaties verlaagd gaat worden. Want dat is al minder dan voor mensen die zonnepanelen op eigen dak kunnen leggen. Wij pleiten er juist voor om de Opslag Duurzame Energie (ODE) ook onder de RVT te brengen. Daarmee zou het voordeel voor leden van coöperaties als de onze met enkele centen per kWh toenemen.

In het Regeerakkoord 2017 is afgesproken dat er een aparte regeling komt voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving. De minister schrijft: “Energiecoöperaties dragen hierdoor bij aan het creëren van energiebewustwording en draagvlak voor de energietransitie in de haarvaten van onze samenleving. Ik draag deze ontwikkeling een warm hart toe en wil deze verder versnellen.”
Overigens is wettelijk is gegarandeerd dat eenmaal gestarte postcoderoosprojecten tenminste 15 jaar uitgediend worden tegen de condities zoals die golden op de dag voor afschaffing van de Regeling verlaagd tarief (artikel 59c van de Wet op de milieubelastingen).

Ik heb meer/andere vragen

We hadden hier nog veel meer vragen en antwoorden kunnen plaatsen. Is je vraag niet beantwoord op deze website? Stuur ons een e-mail

Of kijk op het algemene Vragen en Antwoorden-gedeelte over onze coöperatie.

OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN ENSCHEDE?

Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Hiermee blijf je op de hoogte van onze activiteiten, onze komende projecten en
andere duurzame ontwikkelingen in Enschede.