Update 2 Juli: De inschrijfperiode voor DOE-certificaten is afgelopen. Het is niet meer mogelijk om certificaten te reserveren via het invulformulier.

De inschrijvers zijn inmiddels per mail geïnformeerd over de toekenning.

===

Vindt u het belangrijk dat we aan toekomstige generaties een leefbare wereld nalaten? Investeer dan in de ontwikkeling van duurzame lokale energieopwekking met de Coöperatie Enschede Energie (CEE) en de Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE). Wij willen Enschedeërs mee laten profiteren en stellen een aantrekkelijk rendement in het vooruitzicht.

Enschede kent twee nauw samenwerkende energiecoöperaties, Enschede Energie en de Energie Coöperatie Buitengebied Enschede. “Van, door en voor Enschedeërs” is ons motto. Samen realiseren we op grote schaal duurzame energieopwekking in en voor onze stad.
De gemeente heeft zich ten doel gesteld van 2018 – 2022 per jaar 40 ha aan zonneparken te (laten) realiseren. Daarnaast wordt onderzocht of er drie windmolens kunnen worden geplaatst. Lokale participatie door de coöperaties en inwoners vindt de gemeente daarbij heel belangrijk.

Het ontwikkelbedrijf DOE
De combinatie CEE/ECBE staat op een kruispunt. Met een drietal zonneparken en zo’n 25 zonnedaken in ontwikkeling, moet de organisatie verder worden geprofessionaliseerd. De ontwikkeling van projecten, met specifieke eisen en risico’s, wordt ondergebracht in een hiervoor nieuw op te richten organisatieonderdeel, DOE (Duurzaam Ontwikkelingsbedrijf Enschede B.V.). De uitvoering en exploitatie van een succesvol ontwikkeld project vindt daarna plaats in de exploitatieorganisatie: DEE (Duurzaam Energiebedrijf Enschede, een 100% dochter van CEE).

Als lid van CEE of ECBE kunt u inschrijven en deelnemen in DOE-certificaten en mee profiteren. U investeert in het ontwikkelbedrijf in de vorm van een achtergestelde lening en u ontvangt een rente van 10% per jaar.

In het ontwikkelbedrijf DOE vinden de voorbereiding en ontwikkeling van zonnestroominstallaties op dak en veld plaats. De investeringen worden volledig gebruikt voor kosten ten behoeve van externe advisering, planvorming, legeskosten, (interne) coördinatie en voorbereidende activiteiten zoals constructief onderzoek, inkoop, financiering en duurzame energietechniek. Inkomsten voor DOE komen voort uit het overdragen van een voorbereid project aan de exploitatie-BV: DEE BV of een postcoderoos-coöperatie.

Hoe kan ik investeren in DOE-certificaten?

Banner buiten AFM toezicht

Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede stellen DOE-certificaten beschikbaar aan haar leden. Elk certificaat heeft een nominale waarde van € 250,-. De looptijd van de certificaten bedraagt 5 jaar.

Bij deelname in de DOE-certificaten, bijvoorbeeld met 8 certificaten (totale waarde 2.000 euro), ziet de verwachte ontwikkeling van uw deelname er als volgt uit:

Ontwikkelbedrijf DOE richt zich speciaal op de ontwikkeling van projecten. Aan deze certificaten in het ontwikkelbedrijf zijn zekere risico’s verbonden. Dit in tegenstelling tot de certificaten voor de exploitatie van de projecten. Hier zijn de risico’s beperkter (en is de vergoeding lager). Een informatiedocument met alle kenmerken en risico’s van de DOE-certificaten is hier te downloaden. Lees dit document goed door voor u besluit in te schrijven.

De voorinschrijving start op 18 juni 2019. Op basis van alle tijdig ontvangen inschrijvingen wordt door de besturen van de energiecoöperaties beoordeeld hoeveel certificaten kunnen worden toegewezen. Uiterlijk maandag 1 juli wordt het aantal toegewezen DOE-certificaten per mail aan de inschrijvers meegedeeld. Na bevestiging van de toewijzing dient het aankoopbedrag van de certificaten uiterlijk 15 juli 2019 gestort zijn.

U kunt als lid van Enschede Energie of Energie Coöperatie Buitengebied Enschede inschrijven voor de DOE-certificaten door het onderstaande invulformulier in te vullen.

Eén certificaat heeft een waarde van € 250,- / Het aantal maximaal te reserveren certificaten per projectdeelnemer is 20.

 

Wilt u meer informatie over ‘Investeren in Duurzame Projecten in Enschede’, neem dan contact op via e-mailadres: info@enschede-energie.nl