Enschede Energie legt deze zomer zonnepanelen bij agrarisch bedrijf Pipers 

Doe mee en ontvang minimaal 5% rente met uw deelname

Deze zomer gaat het tweede project van Enschede Energie in ontwikkeling: een zonnestroominstallatie op de daken van Jan en Sjoerd Pipers. Op drie verschillende daken worden de panelen gelegd die een gemiddelde jaaropbrengst hebben van 130.000 kWh (gelijk aan het stroomverbruik van zo’n 37 huishoudens). De eerste stroom afkomstig van de 498 zonnepanelen wordt eind augustus 2018 opgewekt. Een deel van de stroom wordt geleverd aan de varkensstallen.

Vader en zoon Pipers ondernemen dit project samen met Enschede Energie om hun bedrijf te verduurzamen en een flinke bijdrage te leveren aan klimaatneutrale samenleving. Tegelijkertijd wordt de bedrijfsvoering ook aangepast: “installaties die veel stroom verbruiken, kunnen we nu overdags aanzetten zodat we optimaal de opgewekte stroom van de zonnepanelen kunnen benutten.”

Een deel van de inkomsten van de stroomproductie gaat naar de deelnemers. U kunt vanaf nu meedoen in dit project. Daarmee ontvangt u een aantrekkelijk rendement van minimaal 5% rente op uw inleg. Tegelijkertijd werken deelnemers ook mee aan een duurzamere samenleving in Enschede. De totale besparing over het eerste jaar op de uitstoot van schadelijk CO2 bedraagt ca. 71.000 kg.

 

De panelen zijn inmiddels gelegd op de daken. Het hele project wordt afgerond als de aansluiting gelegd is op het elektriciteitsnet. Dit vindt naar verwachting eind juli plaats, waarna vanaf augustus de eerste stroom opgewekt wordt.

 Hoe kunt u deelnemen in dit project?

De investering is éénmalig. Van de totale investering wordt het gehele project gefinancierd inclusief de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud en verzekering.

Enschede Energie stelt voor dit projecten certificaten beschikbaar. Elk certificaat heeft een nominale waarde van 100 euro. De looptijd van het project bedraagt maximaal 15 jaar. De eerste 7 jaar wordt de 5% rente uitgekeerd. In de 8 jaar daarna wordt naast de rente ook uw inleg in jaarlijkse gelijke delen uitgekeerd. Bij deelname wordt u ook lid van Enschede Energie. De lidmaatschapskosten bedragen 10 euro per jaar.

Als u deelneemt, bijvoorbeeld met 20 certificaten (totale waarde 2.000 euro), ziet de verwachte ontwikkeling van uw deelname er als volgt uit:

 

Een bijbehorend certificatenreglement is hier te vinden.

Update juli 2018: Inmiddels zijn alle certificaten gereserveerd en toegekend aan de projectdeelnemers. Binnenkort zijn we van plan andere zonnepaneelprojecten in Enschede op te starten waarbij projectdeelnemers zich kunnen inschrijven. Mocht u interesse hebben, houd dan regelmatig de projectenpagina’s, de nieuwsbrief of de nieuwspagina’s in de gaten.

Wilt u meer informatie over deelname in het Pipers-project, neemt u dan contact op via e-mailadres: info@enschede-energie.nl