Uitleg toepassing van de postcoderoosregeling in 3 minuten:

De RVT regeling – Postcoderoosregeling

Bij Coöperatie Enschede Energie (CEE) en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) kun je meedoen met collectieve zonnedaken in de buurt. Deze projecten noemen we postcoderoosprojecten, de officiële naam hiervan luidt ‘Regeling Verlaagd Tarief’. Deelnemers die in de omgeving wonen van zo’n collectief zonnedak profiteren van de teruggave van de energiebelasting. Dit voordeel is maximaal 4 cent per kWh. Dat is voor de meeste huishoudens meer dan € 100,- per jaar goedkoper dan de huidige energierekening. En dat 15 jaar lang! Deze regeling is dus ideaal voor als je zelf geen zonnepanelen kunt leggen op je eigen dak, maar wel duurzaam en goed bezig wil zijn voor je portemonnee.

PCR-OM-Klanten

Onze duurzame energieleverancier om | nieuwe energie neemt de opgewekte stroom af en levert vervolgens deze opgewekte stroom aan de leden die meedoen met deze postcoderoos. Als je lid bent van de coöperatie, hoeft er voor de afgenomen stroom over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting (en de daarover geheven btw) betaald te worden. Je krijgt zelf een deel van de energiebelasting in de vorm van korting terug. De coöperatie ontvangt het resterende deel van de energiebelasting en vergoeding van de opgewekte stroom en gebruikt die voor de rente, aflossing en alle andere operationele kosten.


Kan iedereen meedoen?

Iedereen in Enschede kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. Een belangrijke voorwaarde is dat je in een postcoderoosgebied woont waar de installatie is geplaatst. Een postcoderoos bestaat uit een gebied van diverse postcodes die bij elkaar liggen en een roos vormen. In onderstaand plaatje hebben we drie postcoderoosgebieden opgezet waarin we de komende tijd diverse projecten realiseren.

Opdeling Enschede in de drie postcoderoosgebieden. Voor bewoners in postcode 7536 wordt onderzocht op termijn een apart project in een nieuw postcoderoosgebied op te zetten.

Hoe profiteer ik van dit project?

In 2020 bedraagt de energiebelasting 11,8 cent (incl. btw) per kWh. Dit is het fiscale voordeel dat ontvangen wordt wanneer iemand deelneemt als stroomafnemer. De Postcoderooscoöperatie heeft hiervan 7,8 cent per kWh nodig voor aanschaf en beheer van de zonnestroominstallatie. De resterende 4 cent per kWh is het voordeel dat jij ontvangt als je stroom afneemt van onze coöperatie Enschede Energie | OM tot een maximum van 10.000 kWh. Besluit je bij je huidige energieleverancier te blijven, dan is dit voordeel niet 4 maar 3 cent per kWh vanwege extra administratieve werkzaamheden rond de postcoderoosregeling.

Rekenvoorbeeld:

Als coöperatielid en afnemer van energie schrijf je je eenmalig in voor een aantal kWh, namelijk 90% van je huidige energieverbruik. Zo voorkomen we dat we niet alle geproduceerde stroom over de leden kunnen verdelen en niet over de volledige productie belastingvoordeel ontvangen.

• Stel je hebt een gemiddeld jaarverbruik van 3000 kWh. Je inleg wordt dan 90% x 3000 x € 0,01 = € 27. Dit is een eenmalige inleg.
• Je neemt vervolgens dan per jaar deel voor 2700 kWh (90% x 3000 kWh). Het jaarlijkse voordeel bedraagt dan 2700 x € 0,04 = € 108 als je energie afneemt van onze coöperatie. Dit voordeel ontvang je 15 jaar lang.
• Blijf je bij de huidige energieleverancier (bijna alle leveranciers werken mee aan de postcoderoosregeling), dan is het jaarlijkse voordeel: 2700 x € 0,03 = € 81 vanwege extra administratiekosten. Ook dit voordeel ontvang je 15 jaar lang.
• Gebruik je meer dan het aantal ingeschreven kWh dan ontvang je alleen korting over dat extra verbruik als we meer stroom produceren dan geraamd of als andere leden minder stroom verbruiken dan opgegeven.

Wanneer komt er een postcoderoosproject beschikbaar waar ik stroom van kan afnemen?

Klik op deze pagina en kijk of er een postcoderoosproject beschikbaar is. Je kunt je via deze pagina ook inschrijven voor deelname.