Uitleg toepassing van de postcoderoosregeling in 3 minuten:

De RVT regeling – Postcoderoosregeling

De Regeling Verlaagd Tarief is de officiële naam van wat we in de volksmond ook wel de postcoderoosregeling noemen. Dit systeem is bedoeld voor leden die samen met anderen collectief energie willen produceren en daarbij een fiscaal voordeel ontvangen. Leden verenigen zich in een postcoderoos-coöperatie en maken mogelijk dat op een dak van een boerenschuur of bedrijf een collectief zonnepanelensysteem geplaatst kan worden en duurzame stroom produceert.

PCR-OM-Klanten

Onze duurzame energieleverancier om | nieuwe energie neemt deze stroom af en levert vervolgens deze opgewekte stroom aan de leden die meedoen met deze postcoderoos. Als je lid bent van de coöperatie, hoeft er voor de afgenomen stroom over de eerste 10.000 kWh geen energiebelasting (en de daarover geheven btw) betaald te worden. Je krijgt zelf een deel van de energiebelasting in de vorm van korting terug. De coöperatie ontvangt het resterende deel van de energiebelasting en vergoeding van de opgewekte stroom en gebruikt die voor de rente, aflossing en alle andere operationele kosten.


Kan iedereen meedoen?

Iedereen in Enschede kan meedoen, zowel huurders, woningeigenaren als ondernemers. Een belangrijke voorwaarde is dat je in een postcoderoosgebied woont waar de installatie is geplaatst. Een postcoderoos bestaat uit een gebied van diverse postcodes die bij elkaar liggen en een roos vormen. In onderstaand plaatje hebben we drie postcoderoosgebieden opgezet waarin we de komende tijd diverse projecten realiseren.

Opdeling Enschede in de drie postcoderoosgebieden. Voor bewoners in postcode 7536 wordt onderzocht op termijn een apart project in een nieuw postcoderoosgebied op te zetten.

Leden kunnen profiteren van teruggave van de energiebelasting (en de daarover geheven btw) tot maximaal 10.000 kWh als zij in één van de postcodegebieden van deze postcoderoos wonen en stroom afnemen van een zonnepaneelproject die in dit gebied is geïnstalleerd. Een gemiddeld huishouden heeft een verbruik van zo’n 3.500 kWh.

Hoe profiteer ik van dit project?

In 2019 bedraagt deze 12 cent (incl. btw) per kWh. De Postcoderooscoöperatie heeft hiervan 8 cent per kWh nodig voor aanschaf en beheer van de zonnestroominstallatie. De resterende 4 cent per kWh is het voordeel dat jij ontvangt als je stroom afneemt van onze coöperatie Enschede Energie | OM tot een maximum van 10.000 kWh. Besluit je bij je huidige energieleverancier te blijven, dan is dit voordeel niet 4 maar 3 cent per kWh vanwege extra administratiekosten.

Rekenvoorbeeld:

Als coöperatielid en afnemer van energie schrijf je je eenmalig in voor een aantal kWh, namelijk 90% van je huidige energieverbruik. Zo voorkomen we dat we niet alle geproduceerde stroom over de leden kunnen verdelen en niet over de volledige productie belastingvoordeel ontvangen.

• Stel je hebt een gemiddeld jaarverbruik van 3000 kWh. Je inleg wordt dan 90% x 3000 x € 0,01 = € 27. Dit is een eenmalige inleg.
• Je neemt vervolgens dan per jaar deel voor 2700 kWh (90% x 3000 kWh). Het jaarlijkse voordeel bedraagt dan 2700 x € 0,04 = € 108 als je energie afneemt van onze coöperatie. Dit voordeel ontvang je 15 jaar lang.
• Blijf je bij de huidige energieleverancier (bijna alle leveranciers werken mee aan de postcoderoosregeling), dan is het jaarlijkse voordeel: 2700 x € 0,03 = € 81 vanwege extra administratiekosten. Ook dit voordeel ontvang je 15 jaar lang.
• Gebruik je meer dan het aantal ingeschreven kWh dan ontvang je alleen korting over dat extra verbruik als we meer stroom produceren dan geraamd of als andere leden minder stroom verbruiken dan opgegeven.

Wanneer komt er een postcoderoos beschikbaar?

Bij Coöperatie Enschede Energie (CEE) gaan we de komende tijd meerdere postcoderoosprojecten organiseren. Ons allereerste project Koosveld (postcoderoosgebied Enschede Zuid en West) realiseren we deze zomer via deze regeling. We hebben inmiddels genoeg stroomafnemers geworven die stroom afnemen van dit project. In postcodeeroosgebied Enschede Noord gaan we binnenkort aan de slag. Houd onze website en/of nieuwsbrief hiervoor in de gaten.

Wil je benaderd worden voor een nieuw postcoderoosproject, meld je dan aan als lid van de coöperatie. Bij de start van een postcoderoosproject bij jou in de buurt word je daarvan als eerste op de hoogte gesteld.