Wij geven Enschede energie

In 2015 bundelde een groep gedreven Enschedeërs haar krachten voor de gezamenlijke ambitie: Enschede verduurzamen. Vanuit hun eigen expertises startten twaalf teamleden de coöperatie. Het doel was duidelijk: niet alleen praten, maar vooral veel goede dingen doen. Een ambitie die nog altijd het uitgangspunt is voor de steeds toenemende groep leden.

Bestuur

video
Ik geef
enschede energie

Eerlijke energie uit Enschede: goed voor jezelf, goed voor Enschede

Jeroen Jansen

JEROEN JANSEN
Voorzitter

Wonend in wijk Bolhaar
Gepensioneerd planoloog

Jeroen Jansen is één van de 12 oprichters van Enschede Energie. Het begint voor hem met een actie voor zonnepanelen in Bolhaar. Aangrenzende wijken melden zich en het wordt voor hem te groot. In december 2015 komen zes buurtorganisaties in de stad bijeen die kijken naar duurzame energie: naast Bolhaar zijn dat Bijen, Boekelo, Horstlanden-Veldkamp, Groene wijk Enschede en Buurtenergie Enschede Zuid.

Zij richten in juni 2016 Enschede Energie op: een coöperatie van, voor en door Enschedeërs.

“Niet wijzen naar anderen of naar de overheid, maar zelf in actie komen,” is reden voor Jeroen Jansen zich hiervoor in te zetten. “Ik heb er de tijd voor en voel me te jong om niks te doen.”

Hij prijst zich gelukkig met de groep leuke mensen waarmee hij in Enschede Energie werkt. “Ik doe het met veel lol, en het geeft mij zelf energie. We hebben grote ambities maar willen de coöperatie geleidelijk uitbouwen.” 

video
Ik geef
enschede energie

Omdat ik een duurzame stad wil voor mijn kinderen en kleinkinderen

Ruud Mulder

RUUD MULDER
Vice-voorzitter

Inwoner Helmerhoek
Gepensioneerd ondernemer in de itc-sector
Hobby’s: hardlopen, fotografie

Ruud Mulder is een van de initiatiefnemers van Enschede Energie. Hij bezoekt de bijeenkomst van de gemeente, in december 2015, over ‘Enschede wekt op’, waar zo’n 300 belangstellenden op af komen.

Daar ontmoet hij medestanders die iets willen doen op het gebied van duurzaamheid. Een kerngroep van 12 mensen besluit een lokale energiegroep op te zetten. Na heel veel overleg, besprekingen en onderhandelingen met vele partijen is hij blij dat Enschede Energie nu concrete stappen kan zetten.

“We moeten nu echt de slag maken, leden kunnen nu afnemers van stroom en gas worden van energie die in onze eigen stad duurzaam wordt opgewekt.”

video
Ik geef
enschede energie

Samen maken we Enschede duurzamer

Pieter van der Woude

PIETER VAN DER WOUDE
Secretaris

Wonend in Park de Kotten
Projectcontroller bij ingenieursbureau
Hobby’s: Pianospelen, films kijken

 

Vanaf het begin is Pieter van der Woude betrokken bij Enschede Energie. In die tijd heeft hij contact met Jeroen Jansen over het eventueel plaatsen van zonnepanelen op het complex, waar hij woont.

Pieter wil iets doen voor de samenleving. Hij mag graag een project opstarten en uitvoeren. “Dit is wel onze toekomst,” verwijst hij naar coöperatie Enschede Energie. “Als burgers moeten we het samen doen en niet blijven wachten op de overheid.”

Er wordt wel een erg groot beroep gedaan op de vrijwilligers, maar dat heeft hij er wel voor over. “Het eerste project gaat binnenkort lopen en dan verder. Het is mooi daar aan te werken.”

video
Ik geef
enschede energie

Samen komen we nu in de doe-fase.

Gert-Jan Beimers

GERT-JAN BEIMERS
Penningmeester

Wonend in Zuid Esmarke (buitengebied)
Voormalig accountant, nu adviseur bedrijven, overnames etc.
Vrijwilliger bij diverse organisaties

Sinds het voorjaar van 2017 is Beimers actief voor Enschede Energie. Voor een buurman, een varkenshouder, onderzoekt hij in die periode de mogelijkheden voor met name zonnepanelen en komt zo bij de coöperatie terecht. Gezien zijn achtergrond wordt hij al snel gevraagd als penningmeester. Beimers zegt ‘ja’, hij verdiept zich de afgelopen jaren al steeds meer in duurzaamheid en ziet Enschede Energie als een lokale partij die concrete stappen wil zetten.
Dat spreekt hem aan.

Nu de organisatie op poten staat, volgt de uitvoerende fase: locaties voor zonnepanelen vinden, offertes maken, contracten opstellen, financiering regelen en certificaten uitgeven.
“We komen nu in de doe-fase.”

Werkgroepen

video
Ik geef
enschede energie

Power to the people!

Thomas Groot

THOMAS GROOT
Werkzaam in de werkgroep PR & Communicatie, de werkgroep Projecten

video
Ik geef
enschede energie

De kennis uit dit vrijwilligerswerk maakt mij rijker

Marieke van der Heijden

MARIEKE VAN DER HEIJDEN
Als vrijwilliger ondersteunt zij de werkgroep Projecten

video
Ik geef
enschede energie

Een duurzame stad voor iedereen begint bij jezelf

Hans Spek

HANS SPEK
Als vrijwilliger werkzaam in de werkgroep Projecten

Hoe geef jij
Enschede energie ?

Het eerste initiatief waarmee we Enschede verduurzamen is Stadsstroom. Groene stroom die in Enschede wordt opgewekt en geleverd. Enerzijds door lokaal opwekken te stimuleren, anderzijds door de opgewekte stroom voor een eerlijk tarief te leveren aan andere leden van Enschede Energie. Omdat we een coöperatie zijn, stoppen we eventuele winst niet in eigen zak, maar in nieuwe projecten die Enschede verduurzamen.