In Enschede-Noord is in januari 2021 een nieuw collectief project opgeleverd: Zonnedak De Geerts! Bij de Coöperatie Enschede Energie kunnen leden die in de buurt wonen van dit zonnedak stroom afnemen met de postcoderoosregeling. Dit levert hen een besparing op van circa 100 euro en ze hebben in één klap hun stroomverbruik vergroend zonder dat er zonnepanelen op hun eigen dak liggen.

Het zonnepaneelproject

Dakeigenaren Jan en Willy Veldscholte zijn gemotiveerd om groene energie op te wekken. Als voormalig agrariër vinden ze het belangrijk om landbouwgrond zoveel mogelijk in te blijven zetten voor agrarische doeleinden. Tegelijkertijd zien ze ook het belang van verduurzaming. Het volleggen van de daken met zonnepanelen vormt een mooie oplossing.

Jan Veldscholte is al geruime tijd bezig met het idee om zonnepanelen aan te leggen op de daken die nu in gebruik zijn als caravanstalling. Vanuit zijn functie bij Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel) kwam hij al 10 jaar geleden in aanraking met verduurzaming. Nu besloot hij ook actie te ondernemen. Veldscholte: “Je moet niet altijd blijven wachten, maar ook een keer instappen”.

Het laten aanleggen van een collectief zonnedak past binnen de andere acties die Veldscholte onderneemt voor verduurzaming. Zo plaatste hij een spouwisolatie en verving hij zijn ketel en boiler.

Een deel van de geïnstalleerde zonnepanelen is voor eigen gebruik. De dakeigenaar heeft ook nog plannen voor de toekomst: “Heel voorzichtig denken we aan een warmtepomp”. Omdat de hoeveelheid eigen panelen meer stroom gaan opwekken dan Veldscholte momenteel verbruikt, is er ook ruimte om mogelijk elektrisch te gaan rijden, of om een airconditioning aan te leggen voor de warme zomers. De rest van de panelen is collectief, wat betekent dat de buurt hiervan mee kan profiteren. Veldscholte: “wij hebben een goed gevoel bij dit project”.

De coöperatie Enschede Energie heeft 263 panelen geïnstalleerd op het de twee daken van de familie Veldscholte (De Geerts). Dit zonnedak heeft een gemiddelde jaaropbrengst van 78.000 kWh, wat gelijk is aan het stroomverbruik van zo’n 25 huishoudens.