1    Bescherming Persoonsgegevens

Enschede Energie vindt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, klanten en de bezoekers van haar website belangrijk. Persoonsgegevens van hen worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. Enschede Energie houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verdere privacywetgeving.

De medewerkers van de coöperatie Enschede Energie verwerken verschillende persoonsgegevens in het kader van communicatie en administratiedoeleinden. Sommige gegevens worden ook dor andere organisaties verwerkt. Met deze organisaties is een verwerkersovereenkomst gesloten om onder andere exact vast te leggen welke gegevens worden verwerkt en dat hier op nette wijze, conform de AVG, mee om wordt gegaan.

In dit statement is te vinden welke gegevens Enschede Energie verzamelt en wat hiermee wordt gedaan. Dit statement geldt voor websitebezoekers, ontvangers van de nieuwsbrief, aanstaande leden, huidige leden en ex-ledeen.

2    Momenten waarop persoonsgegevens worden verzameld

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, en op een juiste wijze onze werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden op een aantal momenten persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt bij: aanmelding als lid, bij sommige contactmomenten (telefonisch, email en in persoon) en  website bezoek

3    Type persoonsgegevens

Wij leggen de volgende gegevens vast: voornaam en achternaam, email adres, telefoonnummer, adres, datum bekend bij de coöperatie en betaalgegevens. Vanzelfsprekend worden niet in iedere situatie alle bovenstaande persoonsgegevens opgeslagen. Bij deelnemers in projecten is voor identificatiedoeleinden ook een kopie van het ID-bewijs benodigd. Voor het aangaan van een energiecontract is het soms nodig om naar het energieverbruik en eventuele meterstanden te vragen.

4    Gebruik/verwerking van persoonsgegevens

Enschede Energie kan uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 1. Leden- en projectadministratie
 2. Het informeren van onze klanten indien dit nodig is
 3. Het versturen van nieuwsbrieven met aanbiedingen, projectinformatie, nieuwe services, nieuws en tips
 4. Identificatiedoeleinden bij het aangaan van overeenkomsten
 5. Correct adviseren over een af te sluiten energiecontract

5    Samenwerkingen met derden / Register van verwerkings-activiteiten

Wij werken samen met een aantal instellingen en organisaties om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Met deze partijen wisselen wij daarmee tevens persoonsgegevens uit:

 1. =OM, de energieleverancier die voor onze coöperatie gas en stroom levert
 2. Adviesorganisaties op het gebied van duuzaamheid via de Enschede Energie-bus
 3. Marketing-, sales, ICT- en webbureaus;

6    Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Enschede Energie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Daarbij maakt Enschede Energie een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten conform de privacywetgeving.

De bewaartermijn voor uw gegevens is bij ons nooit langer dan zeven jaar. Het bewaren van de gegevens is nodig om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen.

7    Uw rechten

Iedere betrokkene, dit is een persoon waarvan persoonsgegevens worden verzameld (bijvoorbeeld een klant), heeft het recht om aan Enschede Energie te vragen of er persoonsgegevens van hem/ haar worden verwerkt. Als dit het geval is staat de betrokkene in zijn/ haar recht om, ten opzichte van de bij Enschede Energie bekende persoonsgegevens, van de volgende zaken gebruik te maken

 1. Het inzien van welke gegevens bij ons bekend zijn;
 2. Het wijzigen van foutieve gegevens;
 3. Het verwijderen van gegevens, indien dit niet conflicteert met wettelijke verplichtingen;
 4. Het beperken van welke gegevens worden verwerkt;
 5. Kennis krijgen van verwijdering of beperking van verwerking;
 6. Het overdragen aan derden van gegevens, in een gangbare vorm van ons ontvangen;
 7. Bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming;
 8. Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming indien dit hem of haar in aanmerkelijke mate treft (bijvoorbeeld in het geval van rechtsgevolgen).

8    Cookies

Op deze website wordt een Analytics cookie gebruikt en een Facebook Pixel. Hieronder volgt verdere uitleg. Wil je niet dat jouw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan op de knop ‘liever niet’.

9    Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

10   IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

11   Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden op deze pagina. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

12   Google-Analytics – Verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

13   Facebook Pixel

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

14    Wijzigingen

De Coöperatie Enschede Energie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan dit privacy statement. De meest recente versie zal te allen tijden beschikbaar zijn op onze website www.enschede-energie.nl

15    Contact

Indien u vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, het privacy statement of andere zaken rondom privacy kunt u contact opnemen met onze Privacy Compliance Officer: Pieter van der Woude via info@enschede-energie.nl