In de gemeente Enschede hebben de twee lokale energiecoöperaties (Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede) de handen ineen geslagen om duurzame energie te gaan opwekken door zonnepanelen te plaatsen. Het motto daarbij: “Van, voor en door Enschedeërs”. Waarom is er deze samenwerking? Omdat je samen meer bereikt dan alleen. De coöperaties hebben hetzelfde doel. Het realiseren van een groot project als deze vraagt een hoop inzet, dus we kunnen elkaars hulp goed gebruiken!


De drie zonneparken in de Zuid Esmarke: A) Kromhofsweg, B) Allemansveldweg, C) Holterhofweg

Er zijn drie locaties gevonden in de Zuid-Esmarke waar een landeigenaar een deel van zijn land beschikbaar wil stellen om een zonnepark te bouwen. Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De gemeente Enschede wil de komende jaren ruimte geven aan zonne-energie om de gemeente te verduurzamen. Als alle parken straks klaar zijn wordt er voor meer dan 3.000 huishoudens duurzame energie opgewekt, en is er dus een behoorlijke stap gezet!

Vanaf de zomer van 2018 zijn de twee coöperaties druk bezig met de voorbereiding van deze zonneparken. Verschillende keukentafelgesprekken zijn gevoerd met omwonenden en twee inloopavonden zijn georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke ordening, zoals een explosievenonderzoek en een flora & fauna-onderzoek. We willen de parken op een mooie manier landschappelijk inpassen en houden daardoor zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van omwonenden en andere partijen. Dit heeft geleid tot aanpassing in de plannen. Dit varieert van het plaatsen van houtwallen op de grenzen van de parken tot en met de kleinste details: in het hek komen er mazen die groot genoeg zijn voor kleine zoogdieren. De onderstaande landschapsplannen geven een indruk van de drie zonneparken.


Landschapsplan zonnepark Kromhofsweg / Link (Google Maps)


Landschapsplan zonnepark Allemansveldweg / Link (Google Maps)


Doorsneden zonnepark Allemansveldweg


Landschapsplan zonnepark Holterhofweg / link (Google Maps)

Op de raadsvergadering van maandag 28 oktober 2019 heeft de Enschedese gemeenteraad definitief een besluit genomen over het projectafwijkingsbesluit. Dit houdt in dat een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning en we verdere stappen kunnen zetten.

We vragen een SDE-subsidie aan in de aankomende ronde. Tegelijkertijd onderzoeken we ook of het mogelijk is een deel van de zonneparken te realiseren met de postcoderoosregeling, zodat buurtbewoners lokale duurzame stroom kunnen afnemen met een aantrekkelijke korting.

Daarnaast maken we ook een begin met het aanvragen en beoordelen van offertes bij diverse partijen, waaronder zonnepaneelinstallateurs. Zo zal naast de realisatie van de zonneparken zelf ook de netwerkinfrastructuur versterkt moeten worden en worden er eveneens landschapselementen geplant. De verwachting is dat in het najaar van 2021 het eerste zonnepark op de Kromhofsweg opgeleverd wordt. Als niks tegenzit kunnen de parken aan de Allemansveldweg en Holterhofweg in 2022 gerealiseerd worden.