De gemeente Enschede wil de komende jaren ruimte geven aan zonne-energie om de gemeente te verduurzamen. In haar coalitie-akkoord van 2018 wordt als doel gesteld om in vier jaar totaal 160 hectare zonnepark te realiseren. Een enorme opgave, maar als coöperatie Enschede Energie willen en kunnen we hier aan bijdragen. Sinds 2018 zijn we aan de slag met drie locaties in de Zuid Esmarke, waarbij de landeigenaren een deel van hun land beschikbaar stellen om een zonnepark te bouwen.


De drie zonneparken in de Zuid Esmarke: A) Kromhofsweg, B) De Elsmoat, C) De Roodmolen

Een zonnepark is in feite een energiefabriek, waar met behulp van zonne-energie elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. Als alle parken straks klaar zijn wordt er voor meer dan 3.000 huishoudens duurzame energie opgewekt, en is er dus een behoorlijke stap gezet!

Vanaf de zomer van 2018 zijn de twee coöperaties (Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede) druk bezig met de voorbereiding van deze zonneparken. Verschillende keukentafelgesprekken zijn gevoerd met omwonenden en twee inloopavonden zijn georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd in het kader van de ruimtelijke ordening, zoals een explosievenonderzoek en een flora & fauna-onderzoek. We willen de parken op een mooie manier landschappelijk inpassen en houden daardoor zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van omwonenden en andere partijen. Dit heeft geleid tot aanpassing in de plannen. Dit varieert van het plaatsen van houtwallen op de grenzen van de parken tot en met de kleinste details: in het hek komen er mazen die groot genoeg zijn voor kleine zoogdieren. De onderstaande landschapsplannen geven een indruk van de drie zonneparken.


Landschapsplan zonnepark Kromhofsweg / Link (Google Maps)


Landschapsplan zonnepark De Elsmoat / Link (Google Maps)


Doorsneden zonnepark De Elsmoat


Landschapsplan zonnepark De Roodmolen / link (Google Maps)

Op de raadsvergadering van maandag 28 oktober 2019 heeft de Enschedese gemeenteraad definitief een besluit genomen over het projectafwijkingsbesluit. Dit houdt in dat een verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven ten behoeve van de benodigde omgevingsvergunning en we verdere stappen kunnen zetten.

In het voorjaar van 2021 de benodigde SDE-subsidiebeschikking ontvangen en later dat jaar hebben we ook een SCE-beschikking voor twee parken ontvangen. Hiermee kunnen we een rendabel project voor elkaar krijgen en kunnen deelnemers ook mee laten profiteren met de nieuwe postcoderoosregeling. Daarnaast willen we leden ook laten met certificaten investeren in de parken met een aantrekkelijk rendement.

In 2022 hebben we offertes aangevraagd bij diverse partijen die het zonnepark installeren. Denk aan bijvoorbeeld de installateur van de zonnepanelen zelf, maar ook zaken als hekwerk, beveiligingscamera’s en aanplant van groen. Alle voorbereidingen zijn nu afgerond. De verwachting is dat in het voorjaar van 2023 het eerste zonnepark op de Kromhofsweg opgeleverd wordt. Als niks tegenzit en met het nodige doorzettingsvermogen van ons kunnen we de parken aan de Allemansveldweg en Holterhofweg eveneens in het voorjaar van 2023 op het net aansluiten.