De energienota 2019 uitgelegd: Alle kosten in één overzicht

De energierekening is de laatste tijd het gesprek van de dag. Begrijpelijk, want door de hogere prijzen voelen veel mensen dit direct in hun portemonnee. Zo werd onlangs bekend dat de energierekening een stuk harder stijgt dan de overheid vorig jaar had voorgespiegeld. De media schrijven veel over dit onderwerp, waardoor het soms lastig is om te bepalen wat wel en niet klopt.

Daarom willen we met dit artikel wat meer inzicht verschaffen in de verschillende componenten van de energierekening en de achtergrond van de prijzen.

 

Overheidsheffingen

Een belangrijk onderdeel van je energierekening bestaat uit de overheidsheffingen, zoals bijvoorbeeld de energiebelasting, opslag duurzame energie en de btw die hierover berekend wordt. In totaal bedragen de overheidsheffingen grofweg 55% van de kosten die je betaalt voor je energie. Daar staat wel een kleine heffingskorting op elektriciteit tegenover, waardoor de kosten licht dalen.

Dankzij deze overheidsheffingen is de overheid in staat om haar duurzaamheidsplannen uit te voeren. Nieuw is dat de overheid sinds dit jaar (2019) het gasverbruik wil ontmoedigen door een kostenstijging van bijna 7 eurocent op één kuub aardgas. De heffingen op elektra zijn daarentegen heel licht gedaald. Maar daar staat weer tegenover dat de heffingskorting met 51 euro per jaar verlaagd is. Per saldo wordt ook het elektriciteitsverbruik daarmee duurder. Voor een gemiddeld huishouden (met een verbruik van 3.500 kWh en 1.500 m3) bedraagt de stijging van de overheidsheffingen zo’n 160 euro in 2019.


Netbeheerkosten

Iedereen die is aangesloten op het elektriciteits- en/of gasnet betaalt daarvoor aansluit- en transportkosten. Deze kosten worden door je energieleverancier op je energierekening in rekening gebracht namens de lokale netbeheerder. Per aansluiting en netwerkgebied kunnen deze kosten verschillen. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van de aansluitcapaciteit, maar dit is voor de meeste huishoudens gelijk.

De netbeheerkosten bedragen gemiddeld zo’n 20% tot 25% van je totale energienota.

De wijzigingen in de netbeheerkosten voor 2019 zijn niet heel groot en variëren van een lichte verlaging tot een lichte verhoging. Per netbeheerder verschilt dat. Al met al zijn deze kosten voor 2019 van relatief weinig invloed op de totale energierekening.


Vaste leveringskosten en het leveringstarief

De kosten op je energierekening die je energieleverancier bepaalt, zijn de vaste leveringskosten en het leveringstarief voor elektriciteit en/of gas.

De vaste leveringskosten bestaan uit een vast bedrag per dag per aansluiting.

Het leveringstarief is afhankelijk van je energieverbruik, de inkoopkosten van de leverancier en de energiebron (kolen, gas, wind, zon, etc.). Zo’n 25% van de kosten voor je totale energierekening zijn direct toe te rekenen aan je energieleverancier.

De vaste leveringskosten en het leveringstarief kun je voor een bepaalde periode vastzetten (zoals 1, 2 of 3 jaar), zodat je zeker weet dat deze kosten niet nog verder stijgen. Of je kunt kiezen voor een variabel tarief dat elk half jaar wijzigt en met de markt meebeweegt. Bereken jouw eigen kosten hier.


Waarom zijn de energiekosten zo snel gestegen?

De inkoopkosten voor elektriciteit en aardgas zijn in 2018 flink toegenomen, maar wat is daar nu de oorzaak van?

Ten eerste komt de prijs eenvoudig tot stand vanwege vraag en aanbod en met name de aanbodzijde van zowel elektriciteit als aardgas was beperkt in het afgelopen jaar. Elk jaar na de winterperiode worden de aardgas voorraden in Europa aangevuld, zodat deze voor de volgende winterperiode weer voldoende op peil zijn. Na de afgelopen winterperiode, met twee flinke vorstperioden, was er een groter gat dan normaal geslagen in de voorraden. Het aanvullen van deze voorraden verliep, door onderhoud en verstoringen, in een trager tempo waardoor de gasprijs langzaam opliep.

Een andere factor voor oplopende gasprijzen kwam voort uit een oplopende olie- en kolenprijs. Al met al zorgde een stijgende vraag vanwege een groeiende wereldeconomie voor oplopende olie- en kolenprijzen en dus ook voor het oplopen van de daaraan gekoppelde gasprijzen. Omdat in Europa, en met name in Nederland, een groot deel van de elektriciteitsproductie helaas nog in kolen- en gascentrales plaatsvindt, liepen de elektriciteitstarieven dus ook op.

Dit werd versterkt door oplopende kosten voor emissierechten (er zijn minder rechten beschikbaar en dus loopt de prijs daarvan ook op). Aangezien die direct van invloed zijn op de kosten van bijvoorbeeld kolencentrales, heeft dit dus ook direct invloed op de elektriciteitsprijs.

Tel daarbij de verminderde beschikbaarheid van kerncentrales in België en Frankrijk (vanwege problemen en onderhoud) en lagere beschikbaarheid van kolen- en gascentrales in Nederland en Duitsland (vanwege minder koelcapaciteit door lage rivierstanden), en we hebben alle ingrediënten voor hogere inkooptarieven voor zowel aardgas als elektriciteit.


Waarom stijgt de prijs van Nederlandse wind- en zonnestroom ook?

Het aandeel wind- en zonnestroom binnen de Nederlandse energiemarkt is helaas nog steeds beperkt. Dat is de reden dat de elektriciteitsprijs voornamelijk wordt bepaald door de kostprijs van energie afkomstig van kolen- en gascentrales. Hierdoor hebben we nog steeds te maken met een koppeling met de ‘grijze’ stroomprijs.

Energieleveranciers die hun stroom duurzaam opwekken in Nederland, maken extra kosten voor het inkopen van de Garanties van Oorsprong van Nederlandse wind en zon. Deze kosten komen bovenop de prijs en zijn aan het toenemen, omdat hier steeds meer vraag naar is.

Om de koppeling met de ‘grijs’ opgewekte stroom te verminderen, is veel meer duurzame opwek in Nederland nodig.


Verwachting over de energietarieven in de toekomst 

De beschikbaarheid van elektriciteitscentrales neemt steeds verder toe en ook zijn er tekenen dat de groei van de wereldeconomie over zijn hoogtepunt heen is. Dit laatste zorgt ervoor dat de olieprijs inmiddels weer behoorlijk aan het dalen is. Voor de komende wintermaanden verwachten wij echter nog steeds een gelijkblijvend prijsniveau, met kans op korte termijnstijgingen wanneer de winter serieus zijn intrede doet. Als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten dan ontstaat er na de winterperiode (mits deze niet extreem koud wordt), meer ruimte voor lagere prijzen.

 
Tarieven bij om | nieuwe energie

Uiteraard bepalen de kosten voor onze inkoop uiteindelijk ook ons leveringstarief. Echter is er één groot verschil ten opzichte van andere energieleveranciers en dat is ons coöperatieve karakter zonder winstoogmerk. Als leverancier dienen wij onze vaste kosten voor de operatie te kunnen dekken en alles wat overblijft staat ter beschikking van het collectief en de coöperaties.
In de praktijk betekent dit dat hoe meer klanten besluiten hun energie af te nemen van om | nieuwe energie, hoe lager de leveringstarieven zullen worden. Dit is de kracht van het collectief, energie van ons allemaal en voor ons allemaal. Lokaal, uit jouw eigen buurt.


Afnemer worden bij Enschede Energie | om

Sluit je ook daarom aan bij Enschede Energie | om zodat de trend van stijgende prijzen en de afhankelijkheid van grijze stroom wordt gestopt!

Wordt afnemer van onze lokaal opgewekte zonnestroom en draag bij aan een betere toekomst van je kinderen en kleinkinderen.
Of als je op dit moment nog geen afnemer kunt worden omdat bijvoorbeeld je huidige contract nog loopt, meldt je dan aan als lid en bepaal mede de koers van de coöperatie, want de leden bepalen bij ons het beleid.

Ook bieden wij de mogelijkheid om te investeren in onze projecten. Dat kan al vanaf  € 100,- voor een certificaat. Daarop ontvang je 5% rente én je helpt ons meer lokale zonnestroom op te wekken!

Kijk op www.enschede-energie.nl voor meer informatie over ons, het lid of afnemer worden, onze projecten of meldt je aan voor de nieuwsbrief.

Doe mee met postcoderoosproject Pipers 2!

In Enschede-Zuidoost starten we weer met een nieuw zonnedak: we gaan aan de slag bij Maatschap Pipers! Dit is ons zesde zonnedak in Enschede, we hebben de smaak dus goed te pakken. Leden kunnen deelnemen aan dit zonnedak en profiteren door goedkope stroom af te nemen en/of door in te schrijven op certificaten met een… Lees meer »

 18 juni 2020  |  Pieter van der Woude
Zonnedak Het Mors produceert de eerste kWh!

Weer een mooie mijlpaal voor Enschede Energie: ons vijfde zonnedakproject in Enschede wekt sinds vorige week de eerste duurzame kWh op! Sinds vorig jaar hebben we samen met dakeigenaar Gerrit Kleine Wiecherink gewerkt aan een zonnepaneelinstallatie op de vier opslagboxen van Het Mors. Gerrit Kleine Wiecherink had in 2018 op twee daken van Het Mors… Lees meer »

 15 juni 2020  |  Pieter van der Woude
Leden gezocht voor de Ledenraad!

Op 26 mei j.l. is tijdens de digitale ALV een belangrijk besluit genomen over de ledenraad van Enschede Energie. Onze Ledenraad-werkgroep heeft in de voorgaande maanden al veel werk verzet met de voorbereiding van een toekomstige ledenraad. Op deze ALV is besloten om onze werkgroep de status “ledenraad in oprichting” te geven. Wat is een… Lees meer »

 4 juni 2020  |  Pieter van der Woude
Gestart met zonnedak Het Mors

We zijn gestart met het installeren van zonnepanelen bij Het Mors! Op vier opslagboxen worden 700 zonnepanelen geplaatst, waarmee we coöperatieleden van lokale en duurzame stroom voorzien. Op de foto’s hieronder zie je dat een aantal boxen al belegd zijn met de zonnepanelen. Ook is gestart met het opbouwen van een technische ruimte. Hierin worden… Lees meer »

 14 mei 2020  |  Pieter van der Woude
Doe mee met postcoderoosproject Het Mors en profiteer mee

Vorige maand zijn we gestart met de werving van projectdeelnemers en stroomafnemers voor het zonnedak Het Mors. Tijd om nu de tussenstand op te maken. De aanmeldingen voor stroomafname stroomden bij ons gestaag binnen voordat de corona-crisis losbarstte. We hebben nu ongeveer de helft van de 65 huishoudens geworven. Dat betekent dat er dus voor… Lees meer »

 9 april 2020  |  Pieter van der Woude
Update coronavirus

Vanwege het corona-virus is ons kantoor op de Boulevard 1945 – 276 de komende tijd maar zeer beperkt open. U wordt geadviseerd ons kantoor tot nader order niet te bezoeken. We proberen zoveel mogelijk vanuit huis te werken en beperken daarbij onze contacten zoveel mogelijk. Ondertussen zijn we bezig alternatieven te vinden voor vergaderingen en… Lees meer »

 17 maart 2020  |  Pieter van der Woude

OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN ENSCHEDE?

Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Hiermee blijf je op de hoogte van onze activiteiten, onze komende projecten en
andere duurzame ontwikkelingen in Enschede.