De energienota 2019 uitgelegd: Alle kosten in één overzicht

De energierekening is de laatste tijd het gesprek van de dag. Begrijpelijk, want door de hogere prijzen voelen veel mensen dit direct in hun portemonnee. Zo werd onlangs bekend dat de energierekening een stuk harder stijgt dan de overheid vorig jaar had voorgespiegeld. De media schrijven veel over dit onderwerp, waardoor het soms lastig is om te bepalen wat wel en niet klopt.

Daarom willen we met dit artikel wat meer inzicht verschaffen in de verschillende componenten van de energierekening en de achtergrond van de prijzen.

 

Overheidsheffingen

Een belangrijk onderdeel van je energierekening bestaat uit de overheidsheffingen, zoals bijvoorbeeld de energiebelasting, opslag duurzame energie en de btw die hierover berekend wordt. In totaal bedragen de overheidsheffingen grofweg 55% van de kosten die je betaalt voor je energie. Daar staat wel een kleine heffingskorting op elektriciteit tegenover, waardoor de kosten licht dalen.

Dankzij deze overheidsheffingen is de overheid in staat om haar duurzaamheidsplannen uit te voeren. Nieuw is dat de overheid sinds dit jaar (2019) het gasverbruik wil ontmoedigen door een kostenstijging van bijna 7 eurocent op één kuub aardgas. De heffingen op elektra zijn daarentegen heel licht gedaald. Maar daar staat weer tegenover dat de heffingskorting met 51 euro per jaar verlaagd is. Per saldo wordt ook het elektriciteitsverbruik daarmee duurder. Voor een gemiddeld huishouden (met een verbruik van 3.500 kWh en 1.500 m3) bedraagt de stijging van de overheidsheffingen zo’n 160 euro in 2019.


Netbeheerkosten

Iedereen die is aangesloten op het elektriciteits- en/of gasnet betaalt daarvoor aansluit- en transportkosten. Deze kosten worden door je energieleverancier op je energierekening in rekening gebracht namens de lokale netbeheerder. Per aansluiting en netwerkgebied kunnen deze kosten verschillen. Daarnaast zijn de kosten afhankelijk van de aansluitcapaciteit, maar dit is voor de meeste huishoudens gelijk.

De netbeheerkosten bedragen gemiddeld zo’n 20% tot 25% van je totale energienota.

De wijzigingen in de netbeheerkosten voor 2019 zijn niet heel groot en variëren van een lichte verlaging tot een lichte verhoging. Per netbeheerder verschilt dat. Al met al zijn deze kosten voor 2019 van relatief weinig invloed op de totale energierekening.


Vaste leveringskosten en het leveringstarief

De kosten op je energierekening die je energieleverancier bepaalt, zijn de vaste leveringskosten en het leveringstarief voor elektriciteit en/of gas.

De vaste leveringskosten bestaan uit een vast bedrag per dag per aansluiting.

Het leveringstarief is afhankelijk van je energieverbruik, de inkoopkosten van de leverancier en de energiebron (kolen, gas, wind, zon, etc.). Zo’n 25% van de kosten voor je totale energierekening zijn direct toe te rekenen aan je energieleverancier.

De vaste leveringskosten en het leveringstarief kun je voor een bepaalde periode vastzetten (zoals 1, 2 of 3 jaar), zodat je zeker weet dat deze kosten niet nog verder stijgen. Of je kunt kiezen voor een variabel tarief dat elk half jaar wijzigt en met de markt meebeweegt. Bereken jouw eigen kosten hier.


Waarom zijn de energiekosten zo snel gestegen?

De inkoopkosten voor elektriciteit en aardgas zijn in 2018 flink toegenomen, maar wat is daar nu de oorzaak van?

Ten eerste komt de prijs eenvoudig tot stand vanwege vraag en aanbod en met name de aanbodzijde van zowel elektriciteit als aardgas was beperkt in het afgelopen jaar. Elk jaar na de winterperiode worden de aardgas voorraden in Europa aangevuld, zodat deze voor de volgende winterperiode weer voldoende op peil zijn. Na de afgelopen winterperiode, met twee flinke vorstperioden, was er een groter gat dan normaal geslagen in de voorraden. Het aanvullen van deze voorraden verliep, door onderhoud en verstoringen, in een trager tempo waardoor de gasprijs langzaam opliep.

Een andere factor voor oplopende gasprijzen kwam voort uit een oplopende olie- en kolenprijs. Al met al zorgde een stijgende vraag vanwege een groeiende wereldeconomie voor oplopende olie- en kolenprijzen en dus ook voor het oplopen van de daaraan gekoppelde gasprijzen. Omdat in Europa, en met name in Nederland, een groot deel van de elektriciteitsproductie helaas nog in kolen- en gascentrales plaatsvindt, liepen de elektriciteitstarieven dus ook op.

Dit werd versterkt door oplopende kosten voor emissierechten (er zijn minder rechten beschikbaar en dus loopt de prijs daarvan ook op). Aangezien die direct van invloed zijn op de kosten van bijvoorbeeld kolencentrales, heeft dit dus ook direct invloed op de elektriciteitsprijs.

Tel daarbij de verminderde beschikbaarheid van kerncentrales in België en Frankrijk (vanwege problemen en onderhoud) en lagere beschikbaarheid van kolen- en gascentrales in Nederland en Duitsland (vanwege minder koelcapaciteit door lage rivierstanden), en we hebben alle ingrediënten voor hogere inkooptarieven voor zowel aardgas als elektriciteit.


Waarom stijgt de prijs van Nederlandse wind- en zonnestroom ook?

Het aandeel wind- en zonnestroom binnen de Nederlandse energiemarkt is helaas nog steeds beperkt. Dat is de reden dat de elektriciteitsprijs voornamelijk wordt bepaald door de kostprijs van energie afkomstig van kolen- en gascentrales. Hierdoor hebben we nog steeds te maken met een koppeling met de ‘grijze’ stroomprijs.

Energieleveranciers die hun stroom duurzaam opwekken in Nederland, maken extra kosten voor het inkopen van de Garanties van Oorsprong van Nederlandse wind en zon. Deze kosten komen bovenop de prijs en zijn aan het toenemen, omdat hier steeds meer vraag naar is.

Om de koppeling met de ‘grijs’ opgewekte stroom te verminderen, is veel meer duurzame opwek in Nederland nodig.


Verwachting over de energietarieven in de toekomst 

De beschikbaarheid van elektriciteitscentrales neemt steeds verder toe en ook zijn er tekenen dat de groei van de wereldeconomie over zijn hoogtepunt heen is. Dit laatste zorgt ervoor dat de olieprijs inmiddels weer behoorlijk aan het dalen is. Voor de komende wintermaanden verwachten wij echter nog steeds een gelijkblijvend prijsniveau, met kans op korte termijnstijgingen wanneer de winter serieus zijn intrede doet. Als de huidige ontwikkelingen zich voortzetten dan ontstaat er na de winterperiode (mits deze niet extreem koud wordt), meer ruimte voor lagere prijzen.

 
Tarieven bij om | nieuwe energie

Uiteraard bepalen de kosten voor onze inkoop uiteindelijk ook ons leveringstarief. Echter is er één groot verschil ten opzichte van andere energieleveranciers en dat is ons coöperatieve karakter zonder winstoogmerk. Als leverancier dienen wij onze vaste kosten voor de operatie te kunnen dekken en alles wat overblijft staat ter beschikking van het collectief en de coöperaties.
In de praktijk betekent dit dat hoe meer klanten besluiten hun energie af te nemen van om | nieuwe energie, hoe lager de leveringstarieven zullen worden. Dit is de kracht van het collectief, energie van ons allemaal en voor ons allemaal. Lokaal, uit jouw eigen buurt.


Afnemer worden bij Enschede Energie | om

Sluit je ook daarom aan bij Enschede Energie | om zodat de trend van stijgende prijzen en de afhankelijkheid van grijze stroom wordt gestopt!

Wordt afnemer van onze lokaal opgewekte zonnestroom en draag bij aan een betere toekomst van je kinderen en kleinkinderen.
Of als je op dit moment nog geen afnemer kunt worden omdat bijvoorbeeld je huidige contract nog loopt, meldt je dan aan als lid en bepaal mede de koers van de coöperatie, want de leden bepalen bij ons het beleid.

Ook bieden wij de mogelijkheid om te investeren in onze projecten. Dat kan al vanaf  € 100,- voor een certificaat. Daarop ontvang je 5% rente én je helpt ons meer lokale zonnestroom op te wekken!

Kijk op www.enschede-energie.nl voor meer informatie over ons, het lid of afnemer worden, onze projecten of meldt je aan voor de nieuwsbrief.

Reactie Energievisie Enschede

Na drie jaar voorbereiding heeft het Enschedese college een concept versie van de Energievisie vastgesteld. In de Energievisie wordt vastgelegd hoe onze gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt de afspraken uit het… Lees meer »

 11 juni 2021  |  Pieter van der Woude
Investeer mee in zonnedak Levink Assink

Binnenkort starten we met een nieuw zonnedak: Levink Assink. Dit project kan je mede mogelijk maken door te investeren met certificaten en zo te profiteren van een aantrekkelijke rente van… Lees meer »

 7 mei 2021  |  Pieter van der Woude
Enthousiaste aanpakkers gezocht!

Enschede Energie bestaat al 5 jaar en is enorm gegroeid, naar inmiddels 400 leden. We zijn trots op wat we met een kleine groep mensen hebben bereikt! Samen geven we… Lees meer »

 26 april 2021  |  Pieter van der Woude
Pioneering Café: “We doen het gewoon!”
Vorige week was onze vice-voorzitter Ruud Mulder te gast in het Pioneering Lunch Café. Hij vertelde over zijn drive om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van onze gemeente... Lees meer »
 21 april 2021  |  Pieter van der Woude
Rondje langs de zonnedaken

Deze weken hebben we maar liefst vier zonnedaken aan het elektriciteitsnet gekoppeld: Melkveebedrijf de Veldgeuver, Landbouwbedrijf Baake, Robson en de Goed Nieuws Gemeente. We zijn hier ontzettend trots op! Drie… Lees meer »

 6 april 2021  |  Pieter van der Woude
Kom nu in actie en help Enschede Energie groeien

We gaan meer energie opwekken met nieuwe collectieve zonnedaken. Dus is het heel belangrijk dat meer mensen lid worden. Alleen zo kunnen we blijven groeien en de energietransitie in onze… Lees meer »

 29 maart 2021  |  Pieter van der Woude

OP DE HOOGTE BLIJVEN
VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGEN IN ENSCHEDE?

Schijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Hiermee blijf je op de hoogte van onze activiteiten, onze komende projecten en
andere duurzame ontwikkelingen in Enschede.